Záznam 4. zasedání zastupitelstva obce Kobylnice 23.4.2015


Program:

  1. Zahájení, schválení programu
  2. Zpráva z jednání rady obce – čas 05:30
  3. Zpráva finančního výboru – čas 08:25
  4. Zpráva kontrolního výboru – čas 13:12
  5. Schválení rozpočtových opatření – čas 15:05
  6. Změna zřizovací listiny ZŠ Kobylnice – čas 17:50
  7. Převod pozemku ve prospěch Jihomoravského kraje – čas 21:24
  8. Bezúplatné nabytí pozemků – čas 27:21
  9. Založení DSO Šlapanicko – čas 36:14
  10. Různé – čas 54:34