Zápisy ze schůzí výborů

Schůze výborů zastupitelstva obce Kobylnice ve volebním období 2014 – 2018

Kontrolní výbor

  1. bude doplněn
  2. 8.1.2015
  3. 21.4.2015
  4. 2.6.2015

Finanční výbor

  1. bude doplněn
  2. 8.4.2015
  3. 18.6.2015

 

Zápisy byly získány z webových stránek obce, kde ovšem nejsou tak snadno k dohledání.