Záznam 5. zasedání zastupitelstva obce Kobylnice 25.6.2015

Program:

 1. Zahájení, schválení programu
 2. Zpráva z jednání rady obce – čas 02:46
 3. Zpráva finančního výboru – čas 11:20
 4. Zpráva kontrolního výboru – čas 15:27
 5. Schválení rozpočtových opatření – čas 21:50
 6. Závěrečný účet a roční účetní závěrka obce Kobylnice – čas 26:00
 7. Závěrečný účet DSO Region Cezava – čas 33:56
 8. Závěrečný účet DSO Mohyla Míru – čas 45:20
 9. Závěrečný účet Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko – čas 47:36
 10. Plánovací smlouva s DTL stav,s.r.o. – čas 53:01
 11. Bezúplatné nabytí pozemku – čas 1h 06:20
 12. Různé – čas 1h 20:45